Een aantal particuliere spoorvervoerders van goederen en personen heeft zich aaneengesloten in een nieuwe Europese belangenorganisatie, AllRail genaamd.


De Alliance of Rail New Entrance, zoals AllRail voluit heet, wil bevorderen dat de toegang tot het Europese spoor voor particuliere aanbieders niet moeilijker wordt dan voor staatsspoormaatschappijen, zoals het machtine Deutsche Bahn en de Franse SNCF.

Bij AllRail is ook de bestaande organisatie ERFA, van niet-staatsspoorbedrijven, aangesloten. Verder een aantal nieuwkomers, zoals Leo Express, MTR Nordic, NTV, Regionet, Trainline en Westbahn.

De club wil vechten voor eerlijke concurrentie op het spoor en voor een open spoormarkt. Op een aantal terreinen moet AllRail het gevecht daarover aangaan met de staatsspooroperators.

Nieuwkomers moeten zonder discriminatie toegang krijgen tot het spoor, tot het benodigde rollend materieel en tot de financiering. Treinpaden moeten eerlijk over de gegadigden worden verdeeld en er moet ook een gebruikersvergoeding komen die staatsbedrijven niet bevoordeelt, vindt AllRail.