Die waarschuwing komt van Alexander Petrenko, directeur van Panditrans, de Russische partner van de internationale herverzekeringsorganisatie TT Club. Een wegvervoerder in Rusland kan niet alleen opdraaien voor schade en verlies van goederen, maar voor heel veel gevolgschade die daaruit voortvloeit, zegt Petrenko.
Daarbij kan het gaan om financiële verliezen die ontstaan door fouten van derden en boetes en accijnzen die door de Russische autoriteiten worden opgelegd. Je bent, aldus Petrenko, die een kwart eeuw ervaring heeft opgedaan met de Russische praktijk, aan talloze risico’s blootgesteld.

Petrenko noemde op een Trans-Baltische conferentie die onlangs in Sint-Petersburg werd gehouden een aantal van die risico’s die een vervoerder in verlegenheid kunnen brengen in het geval van een incident tijdens het transport.

Daartoe behoren menselijke fouten door de werknemer van de vervoerder, maar ook fraude door onderaannemers van het feitelijke vervoer, evenals slechte procedures en een gebrekkige risicobeheersing.

Alleen dekking van schade aan de lading is onvoldoende, is de boodschap. Alle vervoerders en expediteurs die veel zaken doen op Rusland doen er goed aan hun verzekeringsstatus bij alle mogelijke eventualiteiten nog eens grondig te beoordelen.