Een brede meerderheid van de Tweede Kamer is voor de plannen van het kabinet om van ProRail weer een publiek orgaan te maken.


Wel plaatsen verschillende parlementariërs kanttekeningen. Daarnaast heeft staatssecretaris Sharon Dijksma beloofd te kijken naar maatregelen tegen geluidsoverlast van goederentreinen.

ProRail stond eigenlijk niet op de agenda, maar was toch het belangrijkste gespreksonderwerp tussen staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu en de gelijknamige commissie van Tweede Kamer donderdagmiddag. Een brede Kamermeerderheid bleek de staatssecretaris te steunen in haar plannen van ProRail weer een overheidsorganisatie te maken. Desalniettemin waarschuwde het CDA ervoor niet te hard door te draven. D66 pleitte voor een grondige analyse. ‘Welke problemen willen we eigenlijk oplossen en hoe kunnen we beter aansturen?’, vroeg Stientje van Veldhoven de bewindsvrouw.

De geluidsoverlast van goederentreinen stond hoog op de agenda van het overleg. Vooral het zogenaamde booggeluid bij Hilversum kreeg veel aandacht, waarbij in het bijzonder goederentreinen in spoorbogen een snerpend geluid maken. Hiervoor bestaat geen wetgeving. Dijksma toonde zich bereid bij te dragen aan een oplossing zoals die eerder ook is uitgevoerd bij Eindhoven. Daar werden de rails voorzien van een bepaalde gel. De gemeente Hilversum moet dan wel opdraaien voor de onderhoudskosten. Dijksma heeft ProRail gevraagd te onderzoeken waar deze problemen zich voordoen en oplossingen aan te dragen. De suggestie van verschillende Kamerleden om goederentreinen langzamer te laten rijden waardoor ze minder geluid veroorzaken, stuitte op enige scepsis bij de staatssecretaris. ‘Langzamere treinen betekent ook minder treinpaden.’

Dijksma maakte verder duidelijk scherp toe te zien op overschrijding van het risiconiveau op bepaalde trajecten door treinen met gevaarlijke stoffen. Vooral op de omleidingsroutes voor de Betuweroute doet zich dit voor. ProRail, vervoerders en lokale overheden hebben hiervan een analyse gemaakt en bereiden een pakket aan maatregelen voor om dit tegen te gaan. Tegelijkertijd bereidt Dijksma een routeringsbesluit voor. Mochten de maatregelen niet goed werken, dan kan de staatssecretaris op bepaalde routes transporten verbieden.
De staatssecretaris kondigde verder aan, na een schriftelijk overleg met de Kamer, in december te komen met een voorstel voor de omvorming van ProRail in een zelfstandig bestuursorgaan.