Met ingang van 2021 is het Duitse spoorwegnet verboden gebied voor treinen met lawaaiige goederenwagons. De Duitse verkeersminister, Alexander Dobrindt, werkt aan een wetsontwerp met die strekking.


Dat schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Het kabinet zou nog voor de kerst over het wetsvoorstel beslissen. Volgens Dobrindt overschrijdt de geluidshinder door goederentreinen in veel gebieden in Duitsland ruimschoots de gestelde normen.

Het verbod zou eigenlijk in december 2020 al van kracht moeten zijn, zodat omwonenden van het spoor in dat jaar een rustige kerstnacht tegemoet kunnen zien.

In Duitsland loopt ook een investeringsprogramma op grond waarvan goederenwagens met remmen die veel lawaai maken van veel geluidsarmere remmen worden voorzien. Maar dat programma is niet van kracht voor wagons van niet-Duitse operators op het Duitse spoornet. Die moeten er dus zelf maar voor zorgen dat hun wagons straks aan de normen voldoen.