Het personeel van ProRail hoeft niet te vrezen dat de arbeidsvoorwaarden in het geding komen doordat het kabinet de zelfstandigheid van de spoorbeheerder terug schroeft.


Staatssecretaris Sharon Dijksma (Spoor) sluit uit dat de spoorbeheerder een onderdeel wordt van haar ministerie en de medewerkers dus ambtenaar worden. Ze voelt voorlopig het meest voor de omvorming van ProRail tot een zogenoemd zelfstandig bestuursorgaan (zbo), schrijft ze maandag in een ‘tussenconclusie’ aan de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw voert de komende maanden overleg met belanghebbenden en wil de knoop al voor het eind van het jaar doorhakken. ‘Daarbij geldt de blijvende inzet om de verandering zonder financiële gevolgen voor verladers en reizigers te laten plaatsvinden’, belooft ze.

Daarmee probeert ze de zorg weg te nemen dat vervoerders aanzienlijk meer gebruiksvergoeding zouden moeten gaan betalen. Brancheorganisaties zijn daar bang voor omdat ProRail nieuwe stijl mogelijk BTW en hogere pensioenlasten in zijn tarieven zou moeten doorberekenen. Dat zou de sector op afstand zetten ten opzichte van het wegvervoer en de binnenvaart.

Volgens Dijksma kunnen de huidige arbeidsvoorwaarden en het pensioen blijven behouden als ProRail een zbo wordt. Als het bedrijf zou worden verbouwd tot een agentschap, zoals sommigen vreesden, was dat anders geweest. Een agentschap is bovendien niet onafhankelijk genoeg om zijn taken goed te kunnen uitvoeren, denkt Dijksma.