In deze wekelijkse rubriek geven kopstukken uit de sector commentaar op het nieuws. Deze week Roland Verbraak, Intermodal Director bij de GVT Group of Logistics.


ProRail is in de toekomst niet langer zelfstandig. Het ministerie van Infrastructuur neemt definitief de touwtjes in handen bij de spoorbeheerder.

Dit bericht kwam voor mij als een complete verrassing, mede door het feit dat op 15 september tijdens de relatiedag in het Spoorwegmuseum – waar ook staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma aanwezig was, red. – nog een gedeeltelijk nieuwe directie werd voorgesteld. Die zou zorg dragen voor een nieuw beleid dat gericht is op de toekomst en heeft een goede visie. Ik heb er vertrouwen in, gezien de ervaring en kennis die ze inbrengen binnen ProRail.

Door de nieuwste beslissing is het weer afwachten en zullen er wederom vertragingen optreden op het vlak van beleid, operationele zaken en nieuwe ontwikkelingen. Verder zal het ook niet bijdragen aan de situatie op de werkvloer.

GVT is werkzaam in het spoorgoederenvervoer en ziet vele mogelijkheden om hier een nog mooier product van te maken, samen met ProRail en de railoperators. Goederenvervoer per spoor is de toekomst en de enige oplossing voor de congestie, het tekort aan chauffeurs en verbetering van het milieu. Uit eigen ervaring kan ik u vertellen dat een project dat ik heb laten uitvoeren door ProRail snel, vakkundig en binnen het budget is afgerond, mede door de ingevoerde nieuwe werkwijze binnen deze organisatie. Het was een relatief klein project, maar toch.

Mijn mening is dat de meeste problematiek ontstaat door regelgeving, wetten en inspraakmogelijkheden opgelegd vanuit de regering en Brussel. Dat werkt kostenverhogend en vertragend. De vraag is of dit gaat veranderen door de nieuwe structuur. Het antwoord is aan u!

Ik ben door onze wekelijkse directe treinverbinding tussen Nederland en China, de Chengdu-Tilburg-Rotterdam Express, nauw betrokken met het ‘One Belt, One Road’-project (OBOR), dat ook bekend staat als de Nieuwe Zijderoute. Als ik de werkwijze en de voortvarendheid waarmee dit project wordt gerealiseerd vergelijk met de werkwijze binnen Nederland, dan zijn er nog veel leermomenten. Dit bleek ook weer tijdens de ontbijtsessie deze week met de Financial Secretary van de Hong Kong Special Administrative Region, betreffende hun economisch beleid en OBOR.

Wij moeten een structuur neerzetten van publiek-private samenwerkingen, met minder regels en wetten, dat gaat werken als een team met beslissingsbevoegdheden. Want daar zit de kracht binnen Nederland.
Dit zal zorg dragen voor succes, en niet door steeds het plan van aanpak te veranderen.