Met de rugbyterm ‘scrum’ bedoelt Contargo dat kleine teams worden gevormd voor de ontwikkeling van software. ‘Ze krijgen alleen een richting aangereikt en bepalen zélf de manier waarop ze hun gezamenlijke doel bereiken’, zegt het bedrijf. Die methode is al eerder met succes toegepast, aldus Contargo.

De eenheden die aan de scrum gaan deelnemen, zijn breed samengesteld, uit technische experts, ontwikkelaars en mensen uit de praktijk. Wekelijks is er overleg van de teams met elkaar.

Contargo heeft er voor gekozen om de programmatuur voor zijn Terminal Operations System in eigen beheer te ontwikkelen. Voor zulke systemen is een broncode nodig. Geen enkele aanbieder van buiten wil die aan het bedrijf ter beschikking stellen, zo bleek bij een eerdere aanbesteding. Daarom doet Contargo het maar zelf.