Alders (1952) is onder meer minister van VROM geweest (1989-1994) en Commissaris van de Koningin (1996-2007) in Groningen. Nu is hij onder meer voorzitter van Energie-Nederland en van het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW). Ook is hij voorzitter van de Alderstafels voor de vliegvelden, Schiphol, Eindhoven en Lelystad.

Mansveld zegt met de benoeming van Alders invulling te geven aan het kabinetsvoornemen om de zeggenschap bij het benoemen van bestuurders en commissarissen van ProRail ‘actiever in te vullen dan voorheen’. Het kabinet liet enige tijd gelden weten ProRail steviger te willen aansturen op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Behalve Boersma treedt ook Claudia Zuiderwijk-Jacobs terug als commissaris. Haar opvolger moet nog worden benoemd. Daarnaast wordt nog een geschikte kandidaat gezocht voor de nieuwe functie van ‘goederencommissaris’.

Ook wordt nog gezocht naar een nieuwe president-directeur van ProRail. De vorige, Marion Gout, kondigde begin april plotseling haar vertrek aan.