De Europese Unie heeft in 2010 negen van die Europese corridors om het railgoederenvervoer te vereenvoudigen en te stimuleren. De corridororganisatie is een zelfstandige organisatie naar Europees recht en is verantwoordelijk voor het verdelen van de spoorcapaciteit op de corridor en voor het verbeteren van de kwaliteit.

Dat heeft onder meer betrekking van op de invoering van het veiligheidssysteem ERTMS op de corridor en de
introductie van treinen met een lengte tot 740 meter. Volgend jaar wordt op de corridors het one stop shop-systeem ingevoerd, waarbij vervoerders in één keer treinpaden voor de hele route kunnen aanvragen. Het blijft echter ook mogelijk in elk land afzonderlijk capaciteit aan te vragen.

De Mol (1960) zegt het tot zijn taak te rekenen ‘om zoveel mogelijk met twee andere corridors gelijk te schakelen. Door goed uit te wisselen versnellen we de positieverbetering van het railgoederenvervoer’.