Er rijden nu gemiddeld zestig treinen per dag over de Betuweroute. Over de route zouden veel meer treinen kunnen rijden, ware het niet dat deze bij de grens overgaat in een gemengde tweesporige spoorbaan.

Daarom wordt in Duitsland een derde spoor aan die verbinding toegevoegd. Maar dat project is binnen tien jaar niet af en gedurende de bouw zal het vervoer over de Betuweroute dus alleen maar meer last ondervinden.

Op sommige werkdagen zal het aantal treinen op de route tot twintig kunnen dalen, verwachten deskundigen. Er zal moeten worden uitgeweken naar de al volle Brabantroute, die bij Venlo naar de Duitse grens leidt.