De twee Vlaamse ministers stuurden een antwoord met een overzicht van de ingrepen die zij prioritair vinden. Omdat er van hun voorstellen weinig terug te vinden is in het goedgekeurde plan, ging er deze week een boze brief naar Labille de deur uit. De twee ministers zijn het beu dat er nauwelijks rekening wordt gehouden met de Vlaamse noden.

Crevits (foto) vreest dat er de komende jaren weinig spoorinvesteringen in Vlaanderen zullen zijn. Een aantal goedgekeurde projecten uit het vorige investeringsplan blijken nu zelfs te worden uitgesteld naar 2016 of 2017.

Het Vlaamse gewest bood al aan om bepaalde projecten te cofinancieren. ‘Dat willen we doen als een belangrijke investering daardoor sneller gerealiseerd kan worden, maar we gaan niet mee betalen als we geen impact hebben’, aldus de mobiliteitsminister.

De komende weken zal er nieuw overleg zijn tussen de Vlaamse en federale overheden over de NMBS. Met de boze brief wilden de Vlaamse ministers alvast een aantal zaken op scherp stellen.

Vlaanderen eist al langer meer inspraak in de plannen van de NMBS omdat het spoor een cruciale schakel in het mobiliteitsbeleid is. Crevits verwijst daarbij naar de recente afschaffing van de subsidies voor gecombineerd vervoer, waardoor het containervervoer per spoor in de Vlaamse havens een flinke knauw heeft gekregen.