Nationaal Park de Meinweg had al langer de wens om een gedeelte van de spoorlijn te gebruiken voor een ecologische verbindingszone. Het talud van de spoorlijn bestaat voor een belangrijk deel uit stenen met daartussen holle ruimten. Door het spoor vrij te maken, kan de zon er weer op schijnen en ontstaat tussen stenen en de spoorlijn een ideaal leefklimaat voor reptielen en amfibieën. Om te voorkomen dat het spoor weer dichtgroeit, zullen schapen de vrijgekomen delen begrazen.

ProRail en Nationaal Park de Meinweg tekenden afgelopen maandag een bruikleenovereenkomst. Hierin staat dat het spoor mag worden vrijgemaakt van begroeing en zal worden begraasd met schapen. Verder mag er niets aan het spoor of de ligging daarvan worden gewijzigd. Dit betekent ook dat aan de status van de ‘IJzeren Rijn’ verder niets verandert.