De ebita kwam uit op 5,2 miljoen euro, tegen minus 17,7 miljoen vorig jaar. Na afschrijvingen (ebit) is het resultaat overigens nog wel negatief, namelijk minus 5,4 miljoen tegen 30,3 miljoen vorig jaar. Dankzij de verkoop van de binnenvaartbelangen H&S Container Line, Haeger & Schmidt International en RKE resteert er onder de streep een nettowinst van zes miljoen euro. Dat is een verbetering van 38 miljoen ten opzichte van vorig jaar.

De groep heeft de kosten met bijna 27 miljoen euro teruggedrongen. Bijna 80% daarvan vloeit voort uit efficiëntere inzet van personeel en materieel. Daarbij gaat het vooral om minder overhead, minder inhuur en meer inzet van eigen treinbestuurders en een beter beheer van locomotieven- en wagonpark.

In vergelijking met 2008 worden nu 60% minder middelen ingezet terwijl de productiviteit significant hoger ligt, aldus NMBS Logistics. Verder wist de groep bij een aantal grote klanten hogere prijzen te bedingen Ook de subsidie voor het verspreid vervoer in de eerste zes maanden hielp. Tot slot deden de dochterondernemingen IFB en Xpedys het aanmerkelijk beter dan vorig jaar.