‘Europa denkt dit te kunnen realiseren door voor deze corridors unieke loketten te voorzien die voor het volledige traject van de corridor de rijpaden verkoopt. Met andere woorden: een operator moet voor zo’n corridor slechts aankloppen bij één enkele instantie, en niet meer bij de afzonderlijke infrastructuurbeheerders van de afzonderlijke landen’, zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel.

In november 2013 zal nu ook de zogenaamde Vrachtcorridor 2 operationeel worden. Daarbij zullen de havens van Rotterdam en Antwerpen via Luxemburg geconnecteerd worden met respectievelijk Lyon in Frankrijk en Bazel in Zwitserland. ‘Het unieke loket voor deze Vrachtcorridor 2 wordt gehuisvest in Brussel, en meer bepaald in de gebouwen van de Belgische spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel’, zegt Baeken.

‘Naast het feit dat er slechts één enkel aanspreekpunt is, krijgen geïnteresseerde operators nog een aantal andere voordelen. Het hele traject wordt voorzien van één en hetzelfde ETCS-systeem (European Train Control System), wat de veiligheid, de zekerheid van bedrijfsvoering en de kwaliteit van de dienstverlening ten goede zal komen. Het wordt voor de klanten dus allemaal veel eenvoudiger en minder tijdrovend. Dit alles zal er ook voor zorgen dat er veel tijdwinst kan worden geboekt. Tussen Antwerpen en Bazel zou die ongeveer twee uur bedragen.’

Omdat ieder jaar de publicatie van de beschikbare rijpaden opnieuw wordt gepubliceerd, zal de nieuwe Vrachtcorridor 2 pas vanaf januari 2014 echt operationeel worden. ‘Heel veel operators hebben natuurlijk al rijpaden geboekt voor dit jaar en dit kan bij de start in november wel meespelen. Maar vanaf januari 2014 krijgen ze er met deze corridor een nieuwe mogelijkheid bij die heel sterk zal inzetten op kwaliteit en bedrijfszekerheid’, aldus Baeken.

‘De bij het project betrokken partners (Prorail uit Nederland, Infrabel uit België, CFL en ACF uit Luxemburg, RFF uit Frankrijk en het Zwitserse TS) en het managementcomité die de corridor beheert, beschouwen de stiptheid van de treinen als één van de belangrijkste doelstellingen’, aldus Baeken. ‘In het eerste jaar wordt een stiptheid van 30 minuten in 85% van de verbindingen als doel gesteld, wat een duidelijke verbetering is ten opzichte van de actuele situatie.’