‘De Lange Termijn Spooragenda noemt de groeiambities voor het spoorgoederenvervoer. Geef ProRail als infrastructuurmanager de opdracht om de daarvoor benodigde hoeveelheid spoorcapaciteit te verkopen. Zo’n belangrijke doelstelling verdient het om te worden vastgelegd in een Key Performance Indicator’, is de boodschap van KNV aan de Kamer.

Nu wordt volgens KNV de toewijzing van spoorcapaciteit te veel als een gunst van ProRail aan vervoerders beschouwd. ‘Geen enkele Prorail-directeur wordt nu afgerekend op groei van goederenvervoer. Vervoerders moeten er zelf middels een lobbyinspanning voor zorgen dat zij voldoende van de schaarse capaciteit kunnen behouden en krijgen toegewezen.’

KNV is tegen het voorstel om taken van ProRail te delegeren aan Keyrail, de huidige exploitant van de Betuweroute. ‘Een extra BV splitst verantwoordelijkheden en zeggenschap, creëert muren tussen ondernemingen en veroorzaakt extra overheadkosten, maar levert niet automatisch meer efficiëntie op.’