De daling op het spoor is te wijten aan de economische crisis en aan een verschuiving van lading naar andere modaliteiten, aldus de minister.

Afgelopen zomer riep belangenorganisatie KNV de minister op om maatregelen te nemen om de daling van het marktaandeel te stoppen. Het spoorgoederenvervoer is in het eerste halfjaar met 10% gekrompen.

Volgens KNV zijn de oorzaken te vinden in de sterke stijging van de gebruiksvergoedingen die vervoerders aan ProRail en Keyrail moeten betalen, de aanhoudende problemen met het beveiligingssysteem ERTMS en ‘specifiek Nederlandse eisen’ aan de sector.

‘De belemmeringen zijn dermate ernstig geworden dat vervoerders Nederland mijden’, aldus KNV in augustus.