Hij maakte van de gelegenheid gebruik om de vinger op de wonde te leggen. ‘Door onder meer de transportrechtsregels beter op elkaar af te stemmen of uniform te maken, de grensovergangen efficiënter te laten verlopen én gebruik te maken van één enkele internationaal erkende (digitale) vrachtbrief zou het spoortransport tussen China en Duitsland (11.000 km) verkort kunnen worden tot 14 dagen.’

Nu duurt zo’n rit ongeveer 23 dagen, wat de helft is van het transport via het water dat ongeveer 46 dagen duurt.

Sinds 1 november 2011 heeft BMW om tijd te besparen een groot deel van zijn transport naar China van het schip naar het spoor overgebracht. Elke dag vertrekt er vanuit Leipzig een trein met 44 wagons met BMW-onderdelen en motoren naar Shenyang in Noordoost-China. Daar worden de auto’s dan geassembleerd. De trein heeft daar nu 23 dagen voor nodig, maar mits een aantal ingrepen kan het traject volgens Grube liefst negen dagen sneller worden afgelegd.

Belangrijk om deze tijdwinst te realiseren is, zoals aangeduid, onder meer de invoering van één enkele vrachtbrief. Tussen Duitsland en China zijn daarvoor op dit moment liefst 14 verschillende vrachtbrieven vereist. Indien dit kan worden teruggebracht tot één, kan dit enorme efficiëntie- en tijdwinst opleveren.