Het platform RailportVenlo, waarin overheden en bedrijfsleven in de provincie Limburg samenwerken, heeft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu een zogenoemd bidbook aangeboden, waarin maatregelen zijn opgesomd om het spoorvervoer in Venlo verder te ontwikkelen.

De komende vier jaar moeten knelpunten voor het spoorvervoer worden opgelost aan Duitse kant, tussen Viersen en Kaldenkirchen. Daarmee is naar schatting 200 miljoen euro gemoeid. Venlo en de provincie Limburg vragen de minister de Duitse overheid te bewegen om aan oplossing van die knelpunten mee te werken.

Venlo beschikt al over twee spoorterminals, maar op termijn is wellicht een derde terminal nodig, zegt Joris Tenhagen, programmamanager logistiek van Regio Venlo. Die zou 45 miljoen euro gaan kosten. ‘We zien voldoende marktpotentie om op termijn de railcapaciteit uit te breiden.’ Voor zo’n derde terminal is ook al ruimte gereserveerd in het bestemmingsplan van de gemeente Venlo.

De terminal zou moeten worden gefinancierd met zowel publieke als particuliere middelen. Ook het Rijk zou voor een deel van de financiering moeten zorgen, omdat Venlo de groei van de Noordzeehavens mede mogelijk maakt en zo bijdraagt aan de nationale welvaart.

Het Havenbedrijf Rotterdam beschouwt Venlo als ‘extended gate’ van de haven van Rotterdam. Van de containers die van Rotterdam via Venlo worden vervoerd, wordt 70 procent in Noord-Limburg al geopend om waarde toe te voegen. Het gaat daarbij onder meer om assemblage en verpakken. ‘Je zou kunnen zeggen dat wij Venlo zien als Rotterdam-Oost’, zegt Emile Hoogsteden van het havenbedrijf.