De spoorliberaliseringsindex is een objectieve waardemeter die toelaat om de vrijmaking van de spoorsector in de verschillende lidstaten te vergelijken. Hieruit blijkt dat landen als Zweden, Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland het verst staan in de liberalisering. Ierland Griekenland en ook Frankrijk hebben daarentegen nog een hele weg te gaan. Hoewel België wel verder staat dan Frankrijk, moet ook hier de spoorliberalisering nog efficiënter verlopen.