Samen met bemiddelaars Kurt Biedenkopf en Heiner Geissler zijn DB en GDL tot een akkoord gekomen over een procedure om hun meningsverschillen over loon- en werkuren op te lossen. GDL zal samen met de vakbonden Transnet en GDBA in september onderhandelen over een nieuw verloningssysteem. GDL-topman Manfred Schell vertrouwt erop dat er bij verdere onderhandelingen "substantiële resultaten" bereikt zullen worden.

De strubbelingen tussen GDL en DB zijn ontstaan door de forse loonsverhoging van 31% die de machinistenvakbond tot nu toe eiste.