De spoortunnel maakt deel uit van het Diaboloproject, dat moet zorgen voor een betere ontsluiting van de nationale luchthaven. De volledige ontsluiting zou er moeten komen tegen 2012.

Het is de eerste keer dat de Belgische spoorwegen een publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS) gebruiken om een infrastructuurproject te financieren. Omdat de NMBS-groep en de overheid niet meteen over het nodige geld beschikken voor de tunnel worden private partners aangesproken. Een soortgelijke financiering zou als voorbeeld kunnen dienen voor de Liefkenshoekspoortunnel, die voor een betere ontsluiting moet zorgen van de havenzone Antwerpen Linkeroever.