Dit alternatieve tracé zou het natuurgebied De Meinweg sparen. Volgens wethouder Gerard Ijff van Roermond zouden Belgische, Duitse en Nederlandse bewindslieden tijdens gesprekken in juni jl. het min of meer eens zijn geworden over de Roermond-variant. Alternatieven zoals Sittard of Venlo zouden door de Duitseres als een gepasseerd station worden beschouwd.