Volgens de organisaties is zo’n aanpassing veel kostefficiënter dan investeren in passieve geluidsbeperkende maatregelen. (Zie DL van 08/08/07)