Het fel omstreden wetsvoorstel werd op 19 juli door de Franse Senaat goedgekeurd – amper een maand nadat de sociale partners de oorspronkelijke tekst voor het eerst onder ogen hadden gekregen. CGT-Cheminots wil nu een grootschalige stakingsactie op touw zetten om druk uit te oefenen op minister van Werk, Xavier Bertrand, die het voorstel vanaf vandaag voorlegt aan de Franse Kamer.

De vakbonden willen twee bepalingen uit het wetsontwerp laten schrappen. De eerste verplicht werknemers die willen staken om dat twee dagen op voorhand individueel aan hun directie te melden. De tweede dwingt hen tot een geheime stemming acht dagen na het begin van een sociaal conflict.