Er werd slechts 600.000 ton vracht vervoerd door de Kanaaltunnel. Maar Eurotunnel hoopt binnen enkele weken het tij te kunnen keren. Er lopen immers gesprekken met EWS, Fret SNCF en de Franse en Britse regering om de aanvoer te versnellen en dezelfde locomotieven en bestuurders aan weerszijden van de tunnel te laten rijden. Een akkoord hierover bleef uit wegens de financiële problemen bij Eurotunnel en de Franse presidents- en parlementsverkiezingen. Maar er zou nu eerstdaags een akkoord bereikt worden.