‘Terwijl de meeste deelnemers in de supply chain hun uiterste best doen om de unieke importexplosie goed te verwerken, zijn er berichten van containerrederijen en terminaloperators die oneerlijk voordeel halen uit de situatie of die exporteurs diensten weigeren op een manier die mogelijk in strijd is met de Shipping Act,’ zo zei Maffei na zijn eerste videovergadering met enkele politici en met Rebecca F. Dye, de commissaris die in november werd aangesteld als ‘fact finding officer’ om de gang van zaken in de containerscheepvaart te onderzoeken.

Maffei stelde dat bedrijven die maritieme transportdiensten bieden er goed aan zouden doen om, lopende het onderzoek, zelf al ‘vrijwillige stappen te zetten om deze uitdagingen aan te pakken’. Dye zei destijds bij het aanvaarden van haar onderzoeksopdracht ‘alle handhavingsmiddelen ter beschikking te hebben om de crisis in onze belangrijkste havens te lijf te gaan’.

In de Verenigde Staten waren er de laatste tijd tal van berichten over onder meer Amerikaanse landbouwbedrijven die hun producten niet konden exporteren doordat containerrederijen hun schaarse lege containers liever voor beter betalende opdrachtgevers gebruiken of ze zelfs met spoed leeg terug naar China brengen.