De Golf van Aden geldt al jaren als een gevaarlijk gebied vanwege piraten die er schepen kapen. Nederlandse schepen die het gebied door moeten kunnen nu steun vragen van zogenoemde Vessel Protection Detachments (VPD’s) van Defensie.

Als er geen plek of geld is om militairen mee te nemen, zouden straks op voorwaarden particuliere beveiligers ingeschakeld mogen worden. In de aangepaste wet is geregeld dat beveiligingsbedrijven daarvoor de benodigde toestemming en vergunning kunnen aanvragen bij de kustwacht en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

In 2020 werden vijf zeetransporten beveiligd door een VPD, blijkt uit cijfers die het ministerie van Defensie publiceert. In de jaren daarvoor kwam het veel vaker voor dat er militairen mee moesten met koopvaardijschepen, waarbij het jaar 2014 met 54 beveiligde transporten het hoogtepunt vormde. De brancheorganisaties KNVR en NVKK en de vakbond Nautilus International hadden gevraagd om aanpassing van de wet die particuliere beveiliging mogelijk maakt.