Het aantal wachtende schepen was maandag tot een kleine vierhonderd opgelopen en dagelijks sloten zich zo’n vijftig schepen aan. De kanaalbeheerder, de Suez Canal Authority (SCA), hoopt de achterstand in drieënhalve dag weg te werken, maar het is de vraag of dat lukt. Eerder becijferde Maersk dat er per etmaal maximaal 85 schepen door het kanaal kunnen en dat het waarschijnlijk zes dagen gaat duren voor de situatie is opgelost.

Beide richtingen

Op AIS is te zien dat dinsdagochtend tientallen schepen in beide richtingen door het kanaal voeren. Zoals bekend wordt er op het Suez Kanaal in beide richtingen in konvooien gevaren, omdat een groot deel niet breed genoeg is om schepen te laten passeren. Dat gebeurt op het Great Bitter Lake, dat deel uitmaakt van de verbinding.

In eerste instantie leek de SCA voorrang te geven aan grote containerschepen, vooral in noordelijke richting. Vanaf Suez aan de zuidkant van het kanaal werden later ook grote olie- en gastankers tot het kanaal toegelaten. Rond het middaguur lagen er meer dan dertig schepen op het Great Bitter Lake te wachten tot ze elkaar kunnen passeren. Ten noorden van dit meer kan op het grootste deel van het traject overigens wel in twee richtingen tegelijk worden gevaren.

Beschadigd

Ook de ‘Ever Given’ ligt nog voor anker op het Great Bitter Lake. Anders dan Evergreen na de stranding meldde, is de voorkant van het schip beschadigd, maar waarschijnlijk niet dusdanig dat het niet op eigen kracht kan varen. Via de schroeftunnel van een boegschroef is er water in het schip gekomen. Die schroeftunnel is van binnenuit afgesloten.

Insiders gaan er van uit dat de Suez Canal Authority het schip aan de ketting heeft gelegd en dat het pas mag vertrekken als de rederij voldoende bankgaranties heeft gesteld. Die gang van zaken is gebruikelijk in dit soort situaties. Een haven- of een vaarwegbeheerder verzekert zich er zo van dat alle gemaakte kosten worden vergoed en dat toekomstige claims met succes op de scheepseigenaar kunnen worden verhaald.

Claims

Verwacht wordt dat door de vertraging getroffen rederijen en verladers massaal claims zullen indienen bij de eigenaar van de ‘Ever Given’ voor vergoeding van de geleden schade, voor zo ver die niet door verzekeraars wordt vergoed. Mogelijk legt ook de SCA een claim neer tot vergoeding van misgelopen tolinkomsten. Juridische experts verwachten dat de claims in de honderden miljoenen kunnen lopen. Zeker is dat de financiële afwikkeling van de ernstigste stremming van het Suezkanaal in bijna een halve eeuw nog jaren in beslag zal nemen.