Evergreen Line zegt dat de containerreus van 20.000 teu door twee sleepboten naar het Great Bitter Lake zal worden gesleept. Dit meer maakt onderdeel uit van het Suezkanaal en wordt onder meer gebruikt als passeerplaats voor de noord- en zuidwaarts varende convooien.

Daar zal het worden geïnspecteerd, waarna besloten wordt of het schip de reis richting Rotterdam kan hervatten. ‘Zodra de inspectie is afgerond, zullen besluiten worden genomen over de afspraken over de lading die momenteel aan boord is’, aldus de Taiwanese rederij.

Die wijst erop dat het schip in charter voor Evergreen vaart. De groep zegt te zullen gaan overleggen met de reder ‘om zaken af te handelen nadat de reder en andere betrokken partijen de onderzoeksrapporten naar het incident hebben afgerond’. Het schip is op papier eigendom van Luster Maritime/Higaki Sanyo, maar de werkelijke eigenaar lijkt de Japanse scheepsbouwgroep Imabiri te zijn.

Havenbedrijf Rotterdam

Woordvoerder Leon Willems van Havenbedrijf Rotterdam is ingenomen met het nieuws, maar wijst er dinsdagmiddag om 16 uur op dat de blokkade nog niet voorbij is omdat de “Ever Given’ nog in het kanaal ligt. ‘Schepen kunnen elkaar daar niet passeren, dus die moet daar eerste weg. Die hobbel moeten we nog nemen’, zegt hij.

Volgens hem liggen er aan de zuidkant bij Suez zestig schepen met bestemming Rotterdam te wachten, waarvan 56 containerschepen, drie tankers en een carcarrier. De vaartijd tussen de Suez Container Terminal aan de noordkant en Rotterdam ligt volgens hem tussen de elf en de achttien dagen.

Hij gaat ervan uit dat het de komende tijd rustiger zal zijn in de Rotterdamse containersector omdat de vertraagde schepen nog geruime tijd nodig hebben om de haven te bereiken. Dat geldt ook voor de schepen die rederijen als Maersk en MSC via Kaap de Goede Hoop hebben gestuurd en die daardoor ruim een week langer dan gebruikelijk onderweg zijn.

‘Het is nog even afwachten wanneer die schepen in Rotterdam arriveren. Het zou zo kunnen zijn dat die twee pieken elkaar gaan overlappen. Op dat moment kunnen de terminals overbelast worden’, aldus Willems. Hij wijst erop dat de capaciteit van de terminals een gegeven is. ‘Niet iedereen begrijpt dat, maar je kan containerkades nu eenmaal niet opeens uitbreiden of een stel kranen erbij zetten’.

Ever given

De Ever Given was vorige week dinsdag overdwars in het zuidelijke deel van het Suezkanaal komen te liggen. Het schip behoort tot de grootste containerschepen ter wereld met een lengte van 400 meter en een breedte van bijna 60 meter.

Het gespecialiseerde Nederlandse bedrijf Smit Salvage, onderdeel van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, was betrokken bij de bevrijdingsoperatie. Daarbij werd gebaggerd en werden elf gewone sleepboten en twee krachtige zeesleepboten ingezet.

Afhandeling file

Volgens de kanaal-autoriteit worden de plannen uitgewerkt voor een ordelijke afhandeling van de file van schepen. ‘Het kan een week duren om alle schepen door het Suezkanaal te krijgen’, aldus Mohab Mamish van de SCA tegen Bloomberg. Ook de zeehavens, zoals die in Rotterdam en Antwerpen, krijgen waarschijnlijk te maken met congestie als gevolg van de verstoring.

Bekijk het weer varende schip op onderstaand filmpje:

Lees ook: Stremming Suezkanaal: wachten op de ‘container-tsunami’