De huidige milieumaatregelen in de scheepvaart zijn volgens de twee vlagstaten ‘niet adequaat’ om als sector de doelen te halen die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Een CO2-heffing zou die doelen weer ‘binnen bereik’ brengen.

Beleidsbepalers broeden al langer op het idee van een CO2-heffing voor scheepsbrandstoffen, zonder dat ze al een knoop hebben durven doorhakken. Sommige overheden zien liever een emissierechtensysteem; het Europees Parlement sprak zich vorig jaar bijvoorbeeld uit voor zo’n systeem.

CO2-heffing

Rederijen hebben een voorkeur voor een CO2-heffing.  Al was het tarief dat de voorzitter van de Noorse redersvereniging eens opperde, wel een stuk lager dan de Marshall Eilanden nu hebben voorgesteld: 25 dollar per ton CO2, later stapsgewijs te verhogen. Grondstoffenhandelaar Trafigura zette in een voorstel aan de IMO vorig jaar dan weer veel hoger in. Die zag een starttarief van 250 à 300 dollar per ton wel zitten. De voorstanders van de CO2-taks willen dat de opbrengsten ervan terugvloeien naar de sector via bijvoorbeeld subsidiëring van schonere technieken.