Daarmee zou de Belgische rederij de eerste kunnen worden met een ammoniak-aangedreven schip dat commercieel gaat opereren. Exmar werkt samen met de Chinese werf Jiangnan aan het ammoniakproject. Beide spreken van ‘een mijlpaal’, maar onduidelijk is wanneer de bouw van een eerste schip zou kunnen beginnen of wanneer het in de vaart zou moeten komen.

Veiligheidsanalyse

LR heeft een uitgebreide veiligheidsanalyse uitgevoerd van het gebruik van de zeer gevaarlijke stof als aandrijfmiddel. Daarbij is onder meer gekeken naar de risico’s voor de veiligheid van de opvarenden en de constructie van het schip. Deze zogenoemde hazard studie heeft geleid tot de principe-goedkeuring.

Bij het project is verder Wärtsilä Gas Solutions betrokken voor de ontwikkeling van het opslag- en toevoersysteem van de ammoniak aan boord. Exmar heeft zelf veel ervaring met het vervoer van ammoniak. Het ligt voor de hand dat de eerste ammoniak-aangedreven tanker ook ammoniak zal gaan vervoeren.

Een ander initiatief op dit gebied is het Castor-project van de Maleische rederij MISC. Die werkt samen met onder meer LR, Samsung, MAN, Yara en de haven van Singapore aan het ontwerp van een ammoniak-aangedreven tanker, waarvan het eerste exemplaar in 2025 in de vaart zou moeten komen.