De belangenorganisaties European Shippers’ Council (ESC) en European Freight Forwarders Association (Clecat) hebben de Europese Commissie ook al een gezamenlijke brief gestuurd om de politici op de hoogte te stellen van ‘kwesties die voortkomen uit de huidige praktijken van de carriers’. De ontmoeting waarin de verladers en expediteurs hun grieven nader willen toelichten, volgt volgens de twee belangenorganisaties ‘vroeg in het nieuwe jaar’.

Containerrederijen maken zich volgens de ESC en de Clecat schuldig aan het schenden van lopende contracten, het invoeren van onredelijke voorwaarden bij het accepteren van boekingen en het eenzijdig vaststellen van tarieven die veel hoger zijn dan wat contractueel is afgesproken. Met hun ‘blank sailings’ en onbetrouwbare vaarschema’s verstoren de reders bovendien bevoorradingsketens, stellen de organisaties.

Failliet

Vooral kleinere Europese bedrijven met beperkte financiële reserves zijn volgens de belangenorganisaties de dupe van het handelen van de containerreders. Ze noemen het voorbeeld van een Franse producent van elektrische fietsen die failliet dreigt te gaan door het opdrogen van de aanvoer van fietsonderdelen uit Azië. Maar ook grote bedrijven in sectoren als retail, mode, automotive, cosmetica en IT lijden volgens de belangenorganisaties onder vertragingen en het gebrek aan ruimte op containerschepen.

Terwijl de dienstverlening volgens de verladers en expediteurs alleen maar slechter wordt, maken de rederijen de kosten volgens hen nog hoger door boven op de tarieven ook nog allerlei toeslagen te heffen. En een toeslag als de ‘equipment imbalance surcharge’, ingevoerd omdat lege containers met spoed terug naar China verscheept moeten worden, is nota bene bedoeld om kosten te dekken van een imbalans die de rederijen zelf hebben veroorzaakt, aldus de belangenorganisaties.