Daarvoor waarschuwt Olaf Merk, scheepvaartexpert van de internationale organisatie voor economische samenwerking, onlangs op een bijeenkomst van de Europese expeditie-organsiatie Clecat. 

Hij wijst er op dat nu al door de gunstige belastingregels de grote lijnvaartrederijen 45% van het intermodale achterlandvervoer binnen de EU controleren. Daarnaast is 15% van de Europese expeditie en 40%  van de terminalcapaciteit nu al feitelijk in handen van deze scheepvaartbedrijven gekomen.

Tien jaar geleden lag dat aandeel in de containeroverslag in de EU-zeehavens nog maar op 18%. Dezelfde ontwikkeling verwacht hij in de expeditie als de Europese Commissie niet ingrijpt en met uniforme regelgeving de rederijen de voordeeltjes ontneemt en een gelijk speelveld schept binnen de logistieke keten.

Uitvlaggen

Volgens de Europese Commissie hebben de aparte fiscale regels voor de scheepvaart nauwelijks effect op de concurrentieverhoudingen in de logistiek en zijn ze onder meer bedoeld om de negatieve effecten van het uitvlaggen van rederijen te voorkomen.