Dat bleek tijdens de vergadering van de milieucommissie MEPC van de IMO vorige week, waar het onderwerp voor het eerst op de agenda stond. Acht grote branche-organisaties, waarin Bimco, Intercargo de International Chamber of Shipping, lanceerden het plan een jaar geleden. Het idee is om via een toeslag van twee dollar op een ton brandstof in tien jaar zo’n vijf miljard dollar bij elkaar te sparen voor onderzoek en ontwikkeling van manieren om de uitstoot van broeikasgassen te terug te dringen.

Beheer

Het fonds zou beheerd moeten worden door een autonome organisatie, de International Maritime Research and Development Board (IMRB), die in 2023 van start zou moeten gaan. Belangrijke scheepvaartlanden als Griekenland en Japan toonden zich, onder voorwaarden, voorstander. De meeste lidstaten van de Europese Unie staan in principe achter het voorstel, maar willen meer duidelijkheid over het bestuur en de precieze doelstellingen van het fonds.

De VS zei grote bezorgdheid te hebben over het verplichte karakter van de heffing en die in de huidige vorm niet te kunnen steunen. Rusland stelde dat de heffing nadelig uitpakt voor schepen die lange afstanden moeten afleggen of die in regio’s met veel ijsgang opereren. De bedoeling is dat het plan tijdens de volgende MEPC-vergadering opnieuw aan de orde komt. Die staat voor juni volgend jaar op de agenda.