Officieel gaat het verbod op 1 juli 2024 in, maar in de vijf jaar daarna blijven nog een aantal uitzonderingen gelden waardoor veel schepen tot medio 2029 op de zwaar vervuilende heavy fuel oil kunnen blijven varen. Dat geldt bijvoorbeeld schepen waarvan de brandstoftanks zich binnen de dubbelwandige romp bevinden.

Verder is onder druk van Rusland besloten dat Arctische kuststaten ontheffingen mogen verlenen aan schepen onder hun eigen vlag. De Clean Arctic Alliance (CAA), waarbij een groot aantal klimaat- en milieuorganisaties zijn aangesloten, schat dat het gebruik van stookolie daardoor tot half 2029 slechts met een kwart zal dalen. De organisatie gaat campagne voeren om het aantal ontheffingen zo veel mogelijk te beperken.

Het Noordpoolgebied is de afgelopen drie decennia minstens twee keer zo snel opgewarmd als de rest van de wereld en de scheepvaart is er sterk gegroeid. Milieuorganisaties wijzen op de hoge uitstoot van schadelijke verontreinigende door het gebruik van stookolie, zoals zwaveloxide, stikstofoxiden en roet koolstof. Bovendien kan een olieramp met stookolie funeste gevolgen hebben omdat het spul in polaire omstandigheden nauwelijks valt op te ruimen.