De Federal Maritime Commission (FMC), de Amerikaanse maritieme waakhond, heeft na een besloten vergadering een verklaring uitgebracht waarin het meldt de containerrederijen extra scherp in de gaten te gaan houden, met daarbij ook al het dreigement, dat het zo nodig naar de rechter stapt om af te dwingen dat de reders de geldende concurrentiewetgeving naleven.

‘De commissie heeft haar toezicht op de markten, individuele rederijen en de drie wereldwijd opererende rederij-allianties verscherpt’, zo schrijft de FMC, ‘naar aanleiding van de ongebruikelijke omstandigheden en uitdagingen die zijn ontstaan door de Covid-19-pandemie.’ De tarieven, het opleggen van schepen, de winstontwikkelingen, het beleid van de individuele rederijen: er spelen volgens de FMC nu allerlei ontwikkelingen waar met een kritische blik naar moet worden gekeken.

China

Containerrederijen werden een week geleden al op het matje geroepen in China, waar het ministerie van transport de reders te verstaan zou hebben gegeven dat het grootschalig stilleggen van containerlijndiensten en het daarmee beïnvloeden van de containertarieven nu wel lang genoeg heeft geduurd. China zou hebben geëist dat de dienstverlening vanaf medio oktober weer wordt zoals die was voor het uitbreken van de coronacrisis.

China lijkt vooralsnog vooral de situatie op de transpacific, de lijndiensten op Amerika, op de korrel te nemen, maar de Amerikaanse FMC heeft het in haar verklaring over het onder loep nemen van alle trade-lanes die de Verenigde Staten bedienen.