Maar eigenlijk had er nog meer ingezeten. De winst wordt momenteel gefnuikt door twee disputen met klanten. De drijvende lng-fabriek Tango droeg sinds het laatste kwartaal van vorig jaar gevoelig bij aan het bedrijfsresultaat van Exmar. Het platform leverde intussen al vijf vrachten lng – samen goed voor 624.000 m³ – aan het Argentijnse staatsbedrijf YPF. Sinds 11 mei zijn die leveringen stopgezet, wegens de Argentijnse winter. Maar YPF heeft de volledige betaling van de eerdere leveringen stopgezet. Het motiveerde zich daarvoor op ‘overmacht.’ Maar Exmar accepteert die argumentatie niet. De rederij heeft in haar boekhouding alvast een voorziening voor niet-geïnde inkomsten opgenomen voor een bedrag van 17,7 miljoen dollar.

Het hervergassingsponton S188 blijft vooralsnog werkloos in Singapore liggen. De huurder, het Noorse Gunvor, wil ervan af en heeft een arbitrageprocedure opgestart. Intussen blijft het wel huurgeld betalen. Die inkomsten zouden wel hoger kunnen zijn mocht het ponton operationeel zijn.

Meer vraag naar lpg

Ondanks de vertraging van de olie- en gasproductie als gevolg van de corona-pandemie herstelden de vrachttarieven zich sterk, geïnspireerd door de sterke productie van lpg in de Verenigde Staten en het vervoer van lpg over lange afstanden. Ook de vraag naar lpg vanuit India speelde hierin mee.

De twee tankschepen van ongeveer 88.000 m³ die Exmar voor rekening van het Noorse Equinor laat bouwen op de Jiangnan Shipyard in China zullen halverwege 2021 worden geleverd. Naast hun grotere capaciteit dan die van conventionele supertankers zullen deze schepen lpg gebruiken als brandstof, om te voldoen aan de hoogst mogelijke toekomstige emissienormen.

Bevrachtingscontracten

De enige huidige supertanker van Exmar, de BW Tokyo, vaart alvast tot einde dit jaar onder bevrachtingscontract. De middelgrote tankers van de rederij liggen voor de rest van dit jaar al voor 94% onder contract en voor 2021 al voor meer dan 50%. De enige lng-tanker, de Excalibur, is gecharterd tot begin 2022.

Maar de schepen met druktanks kermen onder de coronacrisis. Exmar verwacht dat dit ook in 2021 zo zal blijven. Daarom heeft de rederij de levensduur van deze vloot opnieuw beoordeeld en teruggebracht van dertig naar twintig jaar.