Dit blijkt uit een onderzoek van de Getting to Zero Coalition (GZC), een alliantie van ruim 120 grote bedrijven, waaronder bekende namen als Lloyd’s Register, Shell, Maersk en Euronav. Daaruit blijkt dat er zeker al 66 proefprojecten met alternatieve brandstoffen lopen en dat er nog meer in aantocht zijn. De auteurs tekenen aan dat het overzicht niet volledig is.

Meeste in Europa

Opmerkelijk is dat veruit de meeste projecten in Europa lopen, 49 van de 66. Azië volgt met zestien projecten op ruime afstand en in Noord- en Zuid-Amerika, Oceanië en Afrika lopen maar een paar proeven. De auteurs tekenen aan dat een gebrek aan transparantie en taalbarrières daarin een rol spelen. Bovendien zijn de meeste GZC-partners Europees.

Van de projecten die zijn gericht op het ontwikkelen van alternatieve brandstoffen, zijn er twaalf gericht op waterstof, acht op ethanol of methanol, zeven op ammoniak en twee op biobrandstof. De meeste van de geïdentificeerde projecten zijn demonstratieprojecten, wat betekent dat ze onder reële omstandigheden kunnen worden uitgevoerd.

Haalbaarheid

Sommige zijn niet alleen op de scheepvaart gericht, maar ook op sectoren als de luchtvaart en zwaar transport over land. Volgens GZC verhoogt dat de haalbaarheid van alternatieve brandstoffen en de mogelijkheid om de productie op te schalen. Sommige projecten met waterstof zijn dubbel geteld, omdat ze waterstofproductie combineren met de productie van ammoniak of methanol.

Volgens Kasper Søgaard, hoofd onderzoek bij het Global Maritime Forum, is dat logisch: ‘De meeste projecten die betrekking hebben op brandstofproductie, richten zich op groene waterstof, dat kan dienen als bouwsteen voor onder meer ammoniak en methanol’.

Volgens hem is veel van wat bereikt moet worden, minstens een halvering van de CO2-uitstoot door de scheepvaart in 2050, technisch al mogelijk. Søgaard: ‘De belangrijkste kwestie is om de concurrentiekloof tussen traditionele fossiele brandstoffen en nieuwe emissievrije brandstoffen te dichten’. Lees: de prijs moet omlaag.