Dat heeft de Deense analist Sea-Intelligence becijferd op basis van de positieve halfjaarcijfers die de containerlijnen tot dusverre hebben gemeld en onder de aanname dat de volumedaling als gevolg van corona beperkt blijft tot 3% ten opzichte van vorig jaar. Maar ook met een volumedaling van 5% blijven de lijnen nog ruimschoots uit de rode cijfers, aldus de maritieme analist.

Verbijstering

Die constateert, ‘met verbijstering’, dat de collectieve winst van de containerlijnen in tijden van corona met 160% ten opzichte van vorig jaar is toegenomen. De sector laat daarmee een omslag zien, die waarnemers aan het begin van het jaar niet voor mogelijk hadden gehouden. De meeste analisten verwachtten toen dat de vervoersprijzen door de introductie van een nieuwe reeks megaschepen opnieuw sterk onder druk zouden komen te staan.

Dat dat niet is gebeurd, is volledig toe te schrijven aan capaciteitsbeperking door het schrappen van geplande afvaarten. Door die kunstmatige schaarste stegen de vervoersprijzen van Azië naar de Amerikaanse westkust bijvoorbeeld naar een recordniveau.

Kartelvrijstelling

Onder druk van de verladerslobby hebben autoriteiten Amerikaanse en Canadese autoriteiten gezegd de rederijen ‘nauw in de gaten te houden’, maar vooralsnog wijst niets erop dat er voorwaarden van de kartelvrijstelling zijn overtreden. Rederijen mogen geen collectieve capaciteitsafspraken maken, maar de vessel sharing agreements van de lijnvaartallianties hebben daarvoor een ontheffing.