De omzet kwam uit op 6,4 miljard euro, minder dan 1 procent onder het niveau van vorig jaar. Hapag schrijft dit toe aan de daling van het transportvolume van ongeveer 4% tot 5,8 miljoen teu.

Vrachttarief

In het eerste kwartaal werd er nog iets meer vervoerd dan vorig jaar, maar in het tweede kwartaal daalde het vervoerde aantal containers als gevolg van de coronapandemie met 11%. Het gemiddelde vrachttarief verbeterde in de eerste jaarhelft licht tot 1104 dollar per teu.

Volgens topman Rolf Habben Jansen heeft Hapag geprofiteerd van de plotselinge daling van de brandstofprijzen, is de capaciteit teruggeschroefd en zijn de kosten verlaagd in het kader van een lopend besparingsprogramma. ‘Over het geheel genomen hebben we ondanks de coronacrisis een goed eerste halfjaar achter de rug’, aldus de Nederlandse topman van de Duitse rederij.

Vervoerskosten

De vervoerskosten lagen 4% onder het vergelijkbare cijfer van vorig jaar. De brandstof kostte gemiddeld 448 dollar per ton, 4% meer dan vorig jaar. Volgens Hapag kwam dat door de verplichting om alleen nog op duurdere laagzwavelige brandstof te varen, die begin dit jaar van kracht werd. Daar stond een forse prijsdaling van laagzwavelige brandstof in het tweede kwartaal tegenover. Bovendien daalde de totale brandstofrekening door het schrappen van geplande afvaarten.

In het halfjaarbericht zegt Habben Jansen dat Hapag ‘op schema’ ligt. De rederij is er dankzij strak kostenbeheer in geslaagd de liquiditeitsreserve fors op te voeren en had eind juni 1,7 miljard euro in kas. De topman zegt het verloop van de pandemie nauwlettend in de gaten te houden en flexibel te zullen reageren op marktveranderingen. ‘Over het geheel genomen is en blijft de pandemie een grote bron van onzekerheid voor de hele logistieke sector’, zegt hij.

Verwachtingen

Hapag houdt de resultaatverwachting voor het hele jaar ongewijzigd op een bruto resultaat (ebitda) tussen de 1,7 en 2,2 miljard euro en een netto resultaat tussen een half en één miljard euro. ‘Naast de ontwikkeling van transportvolumes, zouden vooral de ontwikkeling van vrachttarieven en een verdere potentiële stijging van de brandstofprijzen een aanzienlijke impact moeten hebben op de resultaten in de tweede helft van 2020′, aldus Hapag.