De DSV-vestiging in New Jersey heeft volgens de aanklagers eind 2018/begin 2019 willens en wetens het transport van windturbine-onderdelen van de Chinese fabrikant Goldwind naar de Cubaanse haven Puerto Carupano mogelijk gemaakt. DSV trad bij het transport op als nvocc. Behalve DSV en opdrachtgever Goldwind bevindt ook BBC Chartering zich in het beklaagdenbankje: het charterbedrijf leverde het schip ‘BBC Moonstone’.

Bill of lading

DSV wist volgens de Amerikaanse aanklagers maar al te goed dat een transport naar Puerto Carupano niet door de beugel kon: in de bill of lading werd Miami als loshaven vermeld, terwijl het schip daar in werkelijkheid alleen een tussenstop hield. DSV wist volgens de Amerikanen continu waar het vaartuig zich bevond.

Vanuit Amerikaans oogpunt geldt de Cubaanse haven Puerto Carupano als ‘geconfisqueerd bezit’ en hebben de aangeklaagde bedrijven dus andermans infrastructuur misbruikt om commercieel gewin te behalen. De Amerikanen stellen dat hun suikerindustrie al decenniaoude aanspraken heeft op het gebruik van de haven en verwijten de bedrijven dat ze North American Sugar Industries vooraf niet om toestemming hebben gevraagd.

Voor Goldwind, DSV en BBC Chartering gezamenlijk ligt zodoende nu een claim van 97 miljoen dollar van North American Sugar Industries op tafel. Het gewraakte transport vond plaats in het kader van het Herradura Wind Farm Project, het grootste windenergieproject van Cuba, dat met Chinese hulp wordt gerealiseerd. Honderden miljoenen dollars zijn met het project gemoeid.