Afgelopen jaar zijn er meer zeer ernstige scheepsongevallen (5 stuks) geregistreerd op het Nederlandse deel van de Noordzee ten opzichte van de afgelopen jaren (1 ongeval in 2018 en 2 ongevallen in 2017). Rijkswaterstaat heeft nog geen duidelijke verklaring voor dit hogere aantal. Hiertegenover staat dat het totaal aantal ernstige scheepsongevallen dat is geregistreerd terugloopt. Daarmee blijft de trend van de afgelopen jaren intact

Oorzaken

De 5 zeer ernstige scheepsongevallen van vorig jaar betreffen verschillende soorten ongelukken met verschillende oorzaken. Deze hebben, met onder andere de ramp met de MSC Zoë, voor aanzienlijke gevolgschades gezorgd. Er was sprake van grote milieuvervuiling. Drie schepen zijn verloren gegaan.

Op de kanalen, rivieren en meren van Nederland, zijn over 2019 een lager totaal aantal scheepsongevallen geregistreerd dan in 2018. Wel waren er in 2019 meer slachtoffers te betreuren, waarvan 5 met een dodelijke afloop. Het aantal ongevallen waarbij zowel beroeps- als recreatievaart betrokken waren, was in 2019: 33, in 2018 was dit 40. Sinds 2012 schommelt dat aantal tussen de 29 en 40.

De Vaar Melder-app, waarmee vaarweggebruikers melding kunnen maken van incidenten en gevaarlijke situaties of gedrag, heeft meer gebruikers dan het voorgaande jaar. Zowel beroepsmatige als recreatieve gebruikers, maakten melding van gevaarlijk vaargedrag, verondiepingen in de vaarweg, bijna aanvaringen en kapotte verlichting of ontbrekende verkeersborden bij bruggen en sluizen.