Het gaat om het zogenoemde proces van ‘methanisering’, waarbij CO2 vloeibaar wordt gemaakt en in contact wordt gebracht met waterstof, een proces waarbij methaan ontstaat die als scheepsbrandstof gebruikt moet kunnen worden.

Staalfabrieken

MOL gaat geen eigen uitstoot hergebruiken: de CO2 is van Japanse staalfabrieken die ook bij het project zijn betrokken, waaronder Nippon Steel Corporation.

De Japanse bedrijven willen met elkaar bekijken welke milieuwinst er met het proces nou precies kan worden behaald. Zo zal het metaniseren zelf ook weer transportbewegingen met zich meebrengen omdat de vloeibaar gemaakte CO2 eerst per schip naar de metaniseerlocatie moet worden gevaren. Als alle ‘uitdagingen’ in kaart zijn gebracht, zullen de bedrijven bepalen of ze daadwerkelijk werk gaan maken van het idee. De Japanners zullen hun bevindingen delen met de hele sector, beloven ze.