Enkele uren eerder had het bedrijf bekendgemaakt dat het een bericht had ontvangen van het Argentijnse energiebedrijf YPF. Dat huurt van Exmar de drijvende lng-fabriek Tango. Die huurovereenkomst was afgelopen kwartaal goed voor ongeveer 36% van de inkomsten van Exmar.

YPF, dat voor de helft in handen is van de Argentijnse overheid, laat nu weten dat het, door de covid-19-pandemie in Argentinië en wereldwijd, niet meer in staat is zijn financiële verplichtingen na te komen. Daarbij hoort ook de betaling van de door Exmar uitgeschreven facturen voor geleverde diensten sinds midden april 2020.

Onwettig

Exmar beschouwt deze kennisgeving als onwettig en bestudeert nu de mogelijke opties om zijn financiële belangen te vrijwaren. ‘Ongeacht de uitkomst van de betwisting wegens de overmacht die YPF inroept, bekijkt Exmar verschillende maatregelen om zijn liquiditeitspositie te handhaven. Die is, gezien de huidige vooruitzichten, niet in gevaar is tot eind 2020’, zegt financieel topman Patrick De Brabandere. De rederij moet nog altijd een zware, historische schuldenberg verder afbetalen.

YPF gebruikt de Tango, die deels wordt bemand door personeel van Exmar, om Argentijns schaliegas om te zetten in lng, met het oog op export. De productie ligt al sinds 11 mei stil. Dat heeft niet met corona te maken, maar met het aanbreken van de Argentijnse winter.

Contract heronderhandelen

Volgens beursexpert Bart Goemaere (Beurstips) heeft YPF het moeilijk doordat tijdens de pandemie de wereldwijde vraag naar olie en gas en daarmee ook hun prijzen zijn gedaald. Normaal gezien is in contracten voorzien dat een daling van de marktprijs niet kan worden ingeroepen als overmacht. ‘Ik zie in de huidige melding van niet-betaling vanwege YPF vooral een manoeuvre om het contract met Exmar te kunnen heronderhandelen.’