De commissie adviseert om met de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) te praten over een aanpassing van de internationale doelstellingen voor 2050. Want die zijn minder ambitieus. Volgens de huidige IMO-afspraak moet de internationale scheepvaart de uitstoot van broeikasgassen in 2050 hebben gereduceerd met 50% in vergelijking met de situatie van 2008.

Individuele bedrijven stelden recent al wel strengere doelen. CMA CGM-topman Rodolphe Saadé zei eerder deze maand dat zijn bedrijf in 2050 klimaatneutraal moet zijn.

De CCC pleit ervoor om vaart te zetten achter de opbouw van bevoorradingsketens om de Britse scheepvaart te voorzien van duurzame brandstoffen als ammoniak en waterstof.

Hartig woordje

Ook met de International Civil Aviation Organization (ICAO) willen de Britse adviseurs een hartig woordje spreken. In elk geval moet de Britse internationale luchtvaart zijn uitstoot van broeikasgassen uiterlijk in 2050 hebben gereduceerd tot nul, zo bepleit de CCC.

De Nederlandse infrastructuurminister Cora van Nieuwenhuizen ging onlangs in haar Luchtvaartnota nog uit van een halvering van de uitstoot in de luchtvaart in 2050. Van Nieuwenhuizen voorziet het nul-niveau pas in het jaar 2070.