De kapitein was eerder nog gesommeerd in Australië en op zijn schip te blijven, maar de rechtbank van Brisbane heeft nu anders beslist. De Maleisische gezagvoerder wordt wel geacht weer naar Brisbane te komen als de rechtbank hem wil verhoren. De rechtszaak wordt eind juli vervolgd.

Gebreken

De ‘APL England’ raakte, op weg vanuit China naar Melbourne, in de problemen in zwaar weer en wist uiteindelijk met pijn en moeite Brisbane te bereiken, waar de Australian Maritime Safety Authority (AMSA) allerlei verwijtbare gebreken constateerde. Zo waren containers niet deugdelijk gesjord, een nalatigheid waarvoor de Australiërs de kapitein verantwoordelijk achten. Na het ongeluk spoelden onder meer mondkapjes aan op de stranden van Sydney.

De AMSA heeft een schadevergoeding geëist van omgerekend ruim dertien miljoen euro wegens vervuiling van het watermilieu en de noodzakelijk opruimwerkzaamheden. Die miljoenenrekening wordt op het bordje van de scheepsverzekeraars gelegd.