De meest in het oog springende elementen van het nieuw ontworpen bulkschip zijn de twee ‘Flettner rotors’: verticale cilinders die wind vangen en die via het zogenoemde Magnuseffect een stuwende kracht genereren.

Het vaartuig is bovendien rijkelijk gelardeerd met zonnepanelen. De motoren van het schip kunnen zowel op LNG werken als op conventionele brandstoffen met een laag zwavelgehalte.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Zwavel, stikstof en fijnstof

Als alle groene mogelijkheden van het schip ten volle benut worden, zou de reductie van broeikasgassen kunnen oplopen tot 45%. Ook de uitstoot van zwavel, stikstof en fijnstof kan volgens Stena Bulk dankzij alle technologische snufjes ‘drastisch’ worden verminderd.

De Imoflexmax kan volgens Stena worden gebouwd met technologie die al beschikbaar is en waarvan de werking al bewezen is. Het Zweedse bedrijf zegt het nieuwe scheepstype als een belangrijk wapen te zien om zijn ‘positie in de markt te versterken’. Het is nog niet duidelijk wanneer voor het eerst daadwerkelijk een Imoflexmax gebouwd gaat worden.