Spliethoff behaalde in 2018 een inkomen van 142,4 miljoen euro, 1,5 miljoen euro meer dan het jaar ervoor. In combinatie met lagere kosten resulteerde dit in een sterke stijging van het bedrijfsresultaat, dat 7,4 miljoen euro bedroeg, vergeleken met 2,7 miljoen euro in 2017. Het nettoresultaat van het bedrijf daalde echter met bijna een derde tot 4,6 miljoen euro. Dat kwam doordat het nettoresultaat negatief werd beïnvloed door participaties, maar ook doordat de nettowinst in 2017 omhoog werd gestuwd door een belastingteruggave.

Ondanks de lagere nettowinst zegt Spliethoff’s raad van bestuur trots te zijn op de resultaten ‘die werden behaald in een moeilijke markt waar enkele van onze directe concurrenten hun activiteiten moesten staken’. Daarmee doelt het bedrijf op het faillissement van Hansa Heavy Lift, waarvan Spliethoff elf schepen overnam. De multipurpose-markt waar Spliethoff’s schepen actief zijn, stabiliseerde zich in 2018 ten opzichte van 2017. Gedurende het jaar verbeterden de vrachtniveaus in de buIk-sector aanzienlijk, tot het laatste kwartaal: toen stortten ze opnieuw in.

Storm

Spliethoff voerde in 2018 een groot aantal reizen met hulpgoederen uit naar de door de tropische storm Irma getroffen Caribische eilanden. Het bedrijf stopte zijn langdurige breakbulk semi-liner-dienst van Taiwan naar Australië vanwege voortdurende verliezen. Alle lijnvaartcontracten die eind 2018 afliepen, zijn verlengd.

Binnen de Spliethoff Group worstelde BigLift met een aanhoudend slechte marktomgeving. Uitstel en annulering van projecten in de olie- en gas- en mijnbouwmarkten hadden een grote impact op de resultaten van de vloot in 2018, en in het bijzonder op de high-end schepen, stelt de heavy-lift rederij in zijn jaarverslag. BigLift Holding treedt op als managing agent voor zestien heavy-lift schepen in de BigLift Shipping Pool, waarvoor zij een commissie ontvangt.

Door het lage aantal projecten daalde de omzet van de pool met 15% tot 100,2 miljoen euro. Samen met hogere brandstofkosten resulteerde dit in een 6% lagere commissie van 8,2 miljoen euro voor BigLift Holding. Hoewel de rederij zijn operationele verlies wist te verkleinen van 3 miljoen euro naar 190.000 euro, verdrievoudigde het nettoverlies tot 1,7 miljoen euro door verliesgevende participaties in andere bedrijven.

Wijnne Barends

De shortsea-operator Wijnne Barends van Spliethoff zag zijn inkomsten met 10% dalen tot 15,6 miljoen euro, maar dankzij kostenverlagingen wist het een hoger bedrijfsresultaat te realiseren van 3,3 miljoen euro, vergeleken met 2,8 miljoen euro het jaar ervoor. Netto bleef het resultaat min of meer stabiel op 3,7 miljoen euro. De individuele resultaten van Spliethoff’s andere dochterondernemingen, Sevenstar Yacht Transport, Transfennica en Bore, zijn nog niet gepubliceerd.