Wilson zegt in een summiere verklaring dat de krachtenbundeling is ingegeven door de noodzakelijke consolidatie op die markt. Of het ook om een fusie in financiële zin gaat, laten de twee in het midden.

Nieuwe schepen

De Noorse rederij neemt twintig droge-bulkschepen die op een langlopend huurcontract varen over van Arkon. Daaronder zijn ook de vijf nieuwe zogenoemde Hanse Eco Short Sea Coasters van 4200 ton. Die zijn besteld bij een Chinese werf en moeten de komende twee jaar in de vaart komen. Ze kosten een kleine negen miljoen euro per stuk en worden deels met kapitaal van particuliere beleggers gefinancierd.

Wilson neemt verder alle contracten en overeenkomsten met klanten van Arkon over. De twee verwachten dat de bundeling in de tweede helft van het jaar geëffectueerd wordt, op voorwaarde dat de mededingingsautoriteiten groen licht geven. De Duitse rederij gaat dan fungeren als verkooporganisatie voor de Wilson-activiteiten en wordt onderdeel van diens charteringsysteem.

Minder kosten

De schaalvergroting moet leiden tot een betere efficiency, minder overheadkosten en uitbreiding van het Europese netwerk. Daarnaast denken de twee gezamenlijk beter te kunnen voldoen aan huidige en toekomstige Europese milieu-eisen. Van de totale vloot van 130 schepen zijn er 92 in eigendom.