Uit het onlangs verschenen jaarverslag van de dienst blijkt dat het onderzoek naar de controle van zwavel-emissies door zeeschepen ‘in een andere vorm’ is stilgelegd. Dat werd samen met een vliegtuigbouwer uitgevoerd, maar het bedrijf in kwestie heeft aangegeven ‘tegen hindernissen op te lopen’. Voor die controles worden nu onder meer een vliegtuig van de Kustwacht en een ‘snuffelpaal’ bij de ingang van de Rotterdamse haven gebruikt. Om wat voor hindernissen het gaat, is niet duidelijk.

Een woordvoerder van de dienst meldde vorig jaar dat ILT van plan was om de futuristische Skeldar V-200 van het Zwitserse bedrijf UMS Skeldar aan te schaffen. Dat is een ongeveer vier meter lange vtol (vertical take-off and landing) drone, die zo’n zes uur in de lucht kan blijven en een bereik van zo’n honderd kilometer heeft. Een aantal marines, waaronder de Duitse, heeft het toestel al in gebruik.

Verschillende meetwaardes

Uit het jaarverslag blijkt verder dat de snuffelpaal en het vliegtuig verschillende meetwaarden opleveren. Het zwavelgehalte in de uitlaatgassen van schepen die Rotterdam binnenvaren, blijkt beduidend lager te zijn dan die van schepen die op zee op afstand worden gecontroleerd. De dienst weet nog niet hoe dat komt en stelt daar een onderzoek naar in.

Vorig jaar heeft de ILT zo’n achthonderd schepen gecontroleerd, wat in lijn is met de Europese norm. Daarvan moet minstens 40% fysiek worden gecontroleerd door monsters van de brandstof aan boord te nemen en te analyseren. De dienst zegt in het jaarverslag overtreders op te sporen en aan te pakken, maar noemt geen cijfers. Volgens de ILT dwingen de controles op afstand een betere naleving van de regels af, omdat reders zich realiseren dat hun schepen al op de Noordzee en bij binnenkomst in havens in de gaten worden gehouden.

Schepen op de Noordzee mogen alleen brandstof verstoken met maximaal 0,1% zwavel, ofwel ultra low sulphur fuel oil. Bovendien mogen ze geen brandstof met meer dan 0,5% zwavel (vlsfo) aan boord hebben, omdat het gebruik daarvan sinds begin dit jaar wereldwijd verboden is.